15 กลุ่มเรียน 58074.121 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน
ผู้สอน

Aj.Renuka Kunchamnan

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
15 กลุ่มเรียน 58074.121 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26212

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

15 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน กลุ่มเรียน 58074.121 คอมฯธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.