วิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผู้สอน

ดร. สุพักตร์ พิบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2622

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ครูผู้สอน หรือ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.