homeวิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
personperson_add
วิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2622

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ครูผู้สอน หรือ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)