ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูลทางการเกษตร1-60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26234

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูลทางการเกษตร1-60