ผู้สอน
พิทยารัตน์ แสงธาดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์Bc60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26239

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำอธิบายชั้นเรียน