ผู้สอน
กาญจนา ไชยหงษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bc 60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26240

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คำอธิบายชั้นเรียน