การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 1
ผู้สอน

นาย คมกริช ทองนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26243

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ารผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.