ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1/60_DataStruct_1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26254

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIT1211)

นักศึกษาห้อง ปสสท.1/2

เรียนวันอังคาร 13:30 - 16:30

ห้อง COM5