1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์


ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์

รหัสวิชา
26263

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books