ผู้สอน
นาย เอนก ประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาฟุตซอลรหัสวิชา31201


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26265

สถานศึกษา

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล ตามลำดับขั้นตอน ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา

ฟุตซอล  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะการเตะลูกบอล ทักษะการรับลูกบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการโหม่งลูกบอล ผู้รักษาประตูและการเล่นทีมอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน เพื่อให้มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาฟุตซอล สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม