Network Programming Laboratory
ผู้สอน

นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Network Programming Laboratory

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26286

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล

คำอธิบายชั้นเรียน
 1. การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส
 2. เทคนิคในการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซส
 3. การบริหารหน่วยความจำขั้นสูง
 4. การจัดการกับระบบไฟล์
 5. ความปลอดภัยในการทำงานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
 6. โพรเซสแบบมัลติเธรด
 7. เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย
 8. การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต
 9. การเขียนโปรแกรมแบบ DLL
 10. การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ
 11. การกำหนดความสำคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
 12. การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต
 13. การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส
 14. การใช้งานคอมโพเนนต์ แบบกระจายโดยใช้ DCOM
 15. การเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.