เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Network Programming Laboratory

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
 1. การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส
 2. เทคนิคในการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซส
 3. การบริหารหน่วยความจำขั้นสูง
 4. การจัดการกับระบบไฟล์
 5. ความปลอดภัยในการทำงานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
 6. โพรเซสแบบมัลติเธรด
 7. เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย
 8. การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต
 9. การเขียนโปรแกรมแบบ DLL
 10. การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ
 11. การกำหนดความสำคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
 12. การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต
 13. การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส
 14. การใช้งานคอมโพเนนต์ แบบกระจายโดยใช้ DCOM
 15. การเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP