ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ N03 (59091.183)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26288

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ