ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2