homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2555
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2555

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2629

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเมืองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)