ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา / วิทย์กลุ่ม2 /2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26292

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา