ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2