homeชั้นประถมศึกษาปีที่2
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2632

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)