ผู้สอน
พรรณนิภา ศรีท้าว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

IS M4.9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26328

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชา การค้นคว้าอิสระ (I30201 , I30202) ม.4.9