ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเมืองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2