ธรรมะ พระธรรมรัตน์
ผู้สอน

พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน ขาวเหลือง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ธรรมะ พระธรรมรัตน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26333

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.