ง 30210 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.4
ผู้สอน

สุธินันท์ เป้าเพ็ชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 30210 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26364

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. 8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.