ผู้สอน
นาย พัฒนพล เผ่าสำราญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26369

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

Tester ปวช1 กลุ่ม 1 ปี 60