การออกแบบโฆษณาและผลิตภัณฑ์
ผู้สอน

กาญจน์ ณ ศรีธะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบโฆษณาและผลิตภัณฑ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26376

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบโฆษณาและผลิตภัณฑ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.