homeปวช. 2/1 บ่าย
person
ปวช. 2/1 บ่าย

ผู้สอน
ดร. ดร. ดวงกมล แก้วแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช. 2/1 บ่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2638

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาที่สอน จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)