ผู้สอน
ครู พัชรี เทพสุริบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26384

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสาารถเข้ามาเรียนรู้ได้