เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อนบาล 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวางแผนกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม

 1. เคลื่อนไหว / จังหวะ 

          -   เคลื่อนไหวประกอบเพลงตาดู หูฟัง  มฐ.1.3.2  

          -   เคลื่อนไหวประกอบเพลงตา หู จมูก


 2. เสริมประสบการณ์