ผู้สอน
สาฮีดัน อับดุลมานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GE2300-301 กลุ่ม 01 1/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26397

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ