homeความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
person
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ผู้สอน
ผศ. สุวิมล พิบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2640

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาบังคับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)