homeความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
personperson_add
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ผู้สอน
person
ผศ. สุวิมล พิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2640

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)