โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)
ผู้สอน

นัฏยา ลิ้มไพบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2641

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.