homeโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)
person
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2641

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ(การจัดการศูนย์วิทยาลัยห้องครูมนธิชา)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)