homeปวช1ห้อง2
person
ปวช1ห้อง2

ผู้สอน
นาย บุญเสริม ทรัพย์แสนดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช1ห้อง2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2646

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการบัญชีเบื้องต้น1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)