homeห้องเรียนทดลอง
personperson_add
ห้องเรียนทดลอง

ผู้สอน
นาย บุญเสริม ทรัพย์แสนดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนทดลอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2649

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการทำงานของระบบ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)