ผู้สอน
ศิลปะ ธิดานุเคราะห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศิลปะ ระดับอนุบาล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26508

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

  กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อีกทั้งสามารถพัฒนาสมองด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิคทางศิลปะและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยการวาดภาพระบายสี การเล่นกับสีน้ำ การพิมพ์ภาพ การปั้น การพับ การฉีกติดปะ ด้วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานทางศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

 

จุดประสงค์

  • พัฒนากล้ามเนื้อมือและฝึกการบังคับควบคุมมือ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  • เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  • เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อย่อยให้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมือ ในการวาดภาพส่งเสริมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  • เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สีน้ำและการผสมสี เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม

1.ปั้นดินน้ำมัน  ( มฐ 1.2.2 )

 - ปั้นตามขั้นตอน

 - ครูผู้สอนกำหนดรูปแบบ

2.การปะติดด้วยกระดาษ  ( มฐ 1.2.2 )

 - ครูผู้สอนกำหนดรูปแบบ

 - ปะติดตามขั้นตอน

3.การวาดภาพระบายสี  ( มฐ 1.2.2 )

 - การวาดภาพต่อเติมจากสิ่งที่ครูผู้สอนกำหนด

 - วาดภาพตามแบบที่ครูผู้สอนกำหนด

 - การระบายสีตามความเป็นจริง

4.การใช้สีน้ำ  ( มฐ 4.5.2. )

 - รู้จักแม่สี 3 สี

 - วิธีการใช้พู่กันในการระบายสี