1902 314 คุณสมบัติของน้ำและลักษณะของน้ำเสีย
ผู้สอน

สิทธิชัย ใจขาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1902 314 คุณสมบัติของน้ำและลักษณะของน้ำเสีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26511

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

                    สวัสดี นศ.ทุกคน นี่คือ ชั้นเรียนของรายวิชา 1902 314 การจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.