เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน


คณะผู้จัดทำ

1.นายอนุรักษ์   สุนะตา  571121024 (ครู)

2.นายสุริยา  มหึมา  571121001 (นักเรียน)

3.นายกฤษฎา   มะทา  571121018 (นักเรียน)

4.นายพงศ์สิษฐ์  น่วมอิ่ม 571121022 (นักเรียน)

5.นายธีรพงษ์  มหาโพธิ์  571121023 (นักเรียน)