เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรื่อง ข้อมูล) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

วชิรกานต์ จันขัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรื่อง ข้อมูล) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26519

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

         

          1.  การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  ได้แก่  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา  วางแผนและพิจารณาเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา  เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา  บันทึก  และเก็บข้อมูล  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล  พิจารณา  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจ  สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

          2.  การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำขั้นพื้นฐานและสร้างงานเอกสาร  ต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้คำสุภาพและไม่ก่อความเสียหายต่อผู้อื่น

 

 คณะผู้จัดทำ

1.นายกมล จารุพงษ์กุล นักเรียน

2.นายวชิรกานต์  จันขัน ครู

3.นายธีรพัฒน์  หวาดเปีย นักเรียน

4.นางสาวทิพยมาส  บินชัย นักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.