ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2560 ห้อง 2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26526

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์