การเรียนการสอน Learning Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

571121102 อารยา แนวภูผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอน Learning Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26533

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเรียนการสอนเรื่อง Microsoft Word ในเรื่องของ 

1. การเรียนรู้ เวิร์ด เบื้องต้น
2. เครื่องมือในโปรแกรมเวิร์ด
3. การฝึกพิมพ์ตามคำบอก
4. การแทรกและรูปภาพ
5. การลงปฏิบัติจริงตามรูปแบบที่กำหนดให้

จัดทำโดย
นางสาวกันทนา   พรมมี 571121101
นางสาวอารยา    แนวภูผา 571121102  (ครู)
นายกิตติพัฒน์   ไวเปีย  571121123
นายสมชาย  มั่นประสงค์  571121126 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.