เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้น เป็นเนื้อหาที่เน้นสอนในเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้

จัดทำโดย

นางสางนิศารัตน์    วัฒนา       571121103

นางสาวประกาย     ยิ้มละมัย    571121114

นางสาวหทัยชนก   ภู่สุวรรณ    571121121

นางสาวทริกา        จักร์ปา       571121139

นางสาวกวินนา      อ่ำสุพรรณ   571121140