การเรียนการสอนองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

571121141 อภิญญา ดีสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอนองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26537

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

จัดทำโดย 

1.น.ส. อภิญญา ดีสุข (ครู)

2. น.ส.อำภา หงษ์ยนต์

3. น.ส.สุชาวี อยู่ทอง

4. น.ส. ศิรินยา รอดเกตุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.