การเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2)
ผู้สอน

571121107 อภิชญา สุขใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26538

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม (Microsoft PowerPoint)คือ การนำเสนอข้อมูล เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอและปัจจุบันนี้การนำเสนอเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก็ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อสื่อสารข้อมูล และการดำเนินงานต่างๆ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรู้จักวิธีการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ

จัดทำโดย

นางสาวอภิชญา สุขใส 571121107 (ครู)

นางสาวพัชรียา แพงโน 571121134 (นักเรียน)

นางสาวพรชิตา ภู่สงค์  571121125 (นักเรียน)

นางสาวจามจุรี  รอดกสิกรรม 571121124 (นักเรียน)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.