เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนMicrosoft PowerPoint ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆเพื่อความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

จำทำโดย

1.นายจิรศักดิ์  ไพโรจน์

2.นายบัลลังค์ ต๋ายมา

3.นายภูมินทร์  ฟักแตง 

4.นายสิทธา นิติยาโรจน์