เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

11 วิทยาศาสตร์ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทที่ 1. ชีวิตสัมพันธ์

- ทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่

- สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร

- มีชีวิตให้เห็นหรือไม่

- สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

บทที่ 2. น้ำและอากาศ

- น้ำบนโลกมีอยู่ที่ไหนบ้าง

- วันหนึ่งๆ เราใช้น้ำทำอะไรบ้าง

- สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร

- คุณภาพของน้ำเป็นอย่างไร

- อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

- อากาศอยู่ที่ไหน

- อากาศมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

- อากาศสำคัญอย่างไร

- อากาศเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด