18วิทยาศาสตร์ ป3
ผู้สอน

สมศักดิ์ ทองโอภาส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
18วิทยาศาสตร์ ป3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26580

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. ชีวิตสัมพันธ์

- ทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่

- สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร

- มีชีวิตให้เห็นหรือไม่

- สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

บทที่ 2. น้ำและอากาศ

- น้ำบนโลกมีอยู่ที่ไหนบ้าง

- วันหนึ่งๆ เราใช้น้ำทำอะไรบ้าง

- สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร

- คุณภาพของน้ำเป็นอย่างไร

- อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

- อากาศอยู่ที่ไหน

- อากาศมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

- อากาศสำคัญอย่างไร

- อากาศเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด

บทที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติ

- ท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง

บทที่ 4. วัสดุรอบตัวเรา

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

- ของเล่นแต่ละชนิดทำจากวัสดุกี่ชนิด

- เลือกวัสดุมาทำของเล่นของใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัยได้อย่างไร

- วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง

- มาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ

บทที่ 5. แรงและการเคลื่อนที่

- วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด

- ขนาดของแรกวัดได้อย่างไร

- อะไรทำให้วัตถุตกสู่พื้น

- ชั้นน้ำหนักของวัตถุ

บทที่ 6. ไฟฟ้าในบ้าน

- พลังงานไฟฟ้าได้มาอย่างไร

- แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

- ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดพลังงานและปลอดภัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.