homeงานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง วรรณิการ์ วงศ์มยุรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2659

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชางานขนมไทยตามเทศกาล  ง 20277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)