homeงานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง วรรณิการ์ วงศ์มยุรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2659

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

วิชางานขนมไทยตามเทศกาล  ง 20277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)