homeชุมนุมคอมพิวเตอร์
personperson_add
ชุมนุมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นาย บรรพต จิตขยัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2660

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเปิดชุมนุมที่มีนักเรียนสมัครเข้ามาด้วยความเต็มใจ....


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)