ชุมนุมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเปิดชุมนุมที่มีนักเรียนสมัครเข้ามาด้วยความเต็มใจ....