ผู้สอน
ครู กุณฑลี กาญจนาภาส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชากราฟิกแอนิเมชันและการนำเสนอ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26621

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน