เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การกลายพันธุ์ระดับเซลล์ในสัตว์ตระกูลปลากระดูกแข็ง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิติ สุขพันธ์

โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาลัย

ATTGGTGCCGATCCG