ผู้สอน
ลดารัตน์ กิจคุณธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

M.3 อ23101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26645

สถานศึกษา

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเลือกคำไม่เข้าพวก     1.