อ 32101 ม.5/1-3
ผู้สอน

Sukean Saetung

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อ 32101 ม.5/1-3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26651

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำ ประโยค ข้อความภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.