เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

00-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อศึกษา

  1. วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  3. ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
  5. ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์