00-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

น้องนวัต ปบัณฑิต4.5

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
00-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26656

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อศึกษา

  1. วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  3. ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
  5. ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.