ผู้สอน
พระ ธนากฤต มือชัยภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

21-พระพุทธศาสนา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26664

สถานศึกษา

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา

1. สามารถกี่ยวกับการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

3. เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย