19-ประวัติศาสตร์สากล
ผู้สอน

พลเทพ กลางประพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
19-ประวัติศาสตร์สากล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26670

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ได้

2. บอกความสำคัญและอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้

4. ตระหนักในความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ

5. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากลได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.