เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

09-สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจด้านสังคม

2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสังคมอาเซียน